Folegandros TravelΌροι χρήσης

Οι παρόντες όροι και κανόνες λειτουργίας καθορίζουν την χρήση της ιστοσελίδας www.folegandros-travel.gr (καλούμενη εφεξής η ιστοσελίδα) και των παρεχόμενων δι αυτής υπηρεσιών.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Κάθε περαιτέρω χρήση και περιήγηση προϋποθέτει ότι έχετε ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους λειτουργίας και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων και προϋποθέσεων και την δέσμευσή σας από αυτούς, ανεπιφύλακτα, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης από καιρού εις καιρόν. Για τις αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφές αυτές θα ενημερώνεστε μέσω της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα.

Οι αλλαγές θα τίθενται σε άμεση εφαρμογή μετά από τη σχετική ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε δεκτούς τους νέους όρους και κανόνες θα πρέπει να διακόψετε την χρήση της ιστοσελίδας. Εάν εξακολουθήσετε την χρήση της ιστοσελίδας μετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές, η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς δηλώνει την συγκατάθεσή σας στο να δεσμευτείτε με τους νέους όρους και κανόνες χρήσης.

Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης ή προκράτησης μέσω της ιστοσελίδας, δηλαδή για κράτηση που πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας μας, αλλά και για κάθε άλλη κράτηση (μέσω τηλεφώνου ή κράτηση που πραγματοποιείται στα γραφεία της εταιρείας), μας δίνετε τη ρητή εντολή να διαμεσολαβήσουμε για την παροχή της ταξιδιωτικής ή άλλης υπηρεσίας της επιλογής σας, η οποία προσφέρεται από τον εκάστοτε προμηθευτή, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας και δεσμεύεστε από αυτήν.

Σας γνωρίζουμε ότι ευθύνεστε για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε προμηθευτής/πάροχος, όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε ακτοπλοϊκή εταιρία σχετικά με τον χρόνο ακύρωσης ή πάσης φύσεως αλλαγής εισιτηρίου.

Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων αλλαγών σε οποιαδήποτε υπηρεσία εκ μέρους του παρόχου που έχετε επιλέξει, π.χ. σε περίπτωση ακύρωσης δρομολογίου του πλοίου, η Εταιρεία μας θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε γνωρίσει, και να σας ενημερώσουμε, εφόσον λάβουμε έγκαιρη ενημέρωση από την πλευρά του προμηθευτή/παρόχου. Για καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων ή άλλων ταξιδιωτικών/τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων του προμηθευτή/παρόχου η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Σε περίπτωση που παραβιάσετε τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να απορρίψει τις εντολές που αφορούν τις κρατήσεις σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να προσκομίσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίησή σας ή την πιστωτική σας κάρτα, πριν την οριστική έκδοση του εισιτηρίου ή την οριστικοποίηση της κράτησης άλλων ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών. Η Εταιρεία μας δεν υποχρεούται να σας αποστείλει τα εισιτήριά σας ή την κράτησή σας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής σας μέσω της ιστοσελίδας μας θα λάβετε επιβεβαίωση για την κράτηση – αγορά, μέσω e – mail. Παρακαλούμε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων επιβεβαίωσης και να ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό και μέσα στην ίδια ημερολογιακή ημέρα, την Εταιρεία μας για τυχόν αποκλίσεις ή λάθη, σχετικά με την αρχική κράτηση που καταχωρήθηκε.

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αποστέλλονται ως αριθμός κράτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τον οποίο ο επιβάτης πρέπει να προσκομίσει σε επιλεγμένα από τον πάροχο (ακτοπλοϊκή εταιρεία) εκδοτήρια εισιτηρίων το αργότερο μία ώρα προ του προγραμματισμένου απόπλου ώστε να λάβει σε φυσική μορφή (εκτυπωμένο) το εισιτήριο επιβάτη/απόδειξη μεταφοράς οχήματος, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίβαση στο πλοίο.

Η κράτηση και το εισιτήριο βρίσκονται στο σύστημα της ακτοπλοϊκής εταιρίας. Μετά την αποστολή του αριθμού κράτησης, λαμβάνετε και ένα δεύτερο e-mail από συνεργαζόμενη Τράπεζα όπου αναγράφονται τα στοιχεία της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε με την πιστωτική σας κάρτα.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα email παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Το όνομά σας στο σύστημα κρατήσεων, θα πρέπει να αντιστοιχεί στο όνομα της ταυτότητας / διαβατηρίου σας, άλλως δύναται να μην σας επιτραπεί η επιβίβαση στο πλοίο.

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου ή άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς και οι όροι που διέπουν μία τέτοια αλλαγή ή ακύρωση, εξαρτώνται από τους όρους που θέτει η εκάστοτε προμηθεύτρια εταιρεία, ήτοι ακτοπλοϊκή ή άλλη. Η Εταιρεία μας δεν υπέχει ουδεμιάς ευθύνης για τους όρους αυτούς. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους κανονισμούς ναύλων (εμπορική & ακυρωτική πολιτική) και τους λοιπούς σχετικούς περιορισμούς και προϋποθέσεις.

Κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίου ή άλλης ταξιδιωτικής/τουριστικής υπηρεσίας, βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τις κρατήσεις των ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας μας, η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας, χρεωστικής κάρτας ή προπληρωμένης κάρτας Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners, σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ

Η χρήση πιστωτικής κάρτας, χρεωστικής κάρτας η προπληρωμένης κάρτας από τον επισκέπτη / χρήστη για την εξόφληση των υπηρεσιών της Εταιρείας χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρείας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Εταιρία είναι τα ακόλουθα:

Newsletters

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) της Εταιρείας ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – E-mail. Η Εταιρεία δύναται να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ο παραλήπτης των Newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να μας ειδοποιήσει με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας της Εταιρείας (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της Εταιρείας, για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Εταιρείας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρείας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας της Εταιρείας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ  (“ΔΕΣΜΟΙ”)

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλες ιστοσελίδες τα οποία και δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρείας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Η Εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χωρίς να σας το γνωστοποιήσει.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την πολιτική όλων των ακτοπλοϊκών εταιρειών, για να ακυρώσουμε ένα εισιτήριο, πρέπει να το έχουμε στα χέρια μας, καθώς στη συνέχεια παραδίδουμε τα ακυρωμένα εισιτήρια στην ακτοπλοϊκή εταιρεία για να επιστραφεί η αξία τους. Η εταιρεία μας δεν θα προχωρήσει σε καμία ακύρωση ή τροποποίηση αν δεν λάβουμε στα χέρια μας τα εκτυπωμένα εισιτήρια. Αν τα εισιτήρια σταλούν στα γραφεία μας για ακύρωση, το ποσό που θα επιστραφεί θα είναι σύμφωνα με την ακυρωτική πολιτική της ακτοπλοϊκής εταιρείας την ημέρα που θα τα παραλάβουμε.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης ζητήσει ακύρωση εισιτηρίου, το service fee δεν επιστρέφεται. Επιπλέον, ισχύει cancellation fee 5 ευρώ, το οποίο αφαιρείται από το συνολικό ποσό επιστροφής που δικαιούται ο επιβάτης, σύμφωνα με την ακυρωτική πολιτική της ακτοπλοϊκής εταιρείας.

Ακυρώσεις και τροποποιήσεις κρατήσεων δεν μπορούν να γίνουν τηλεφωνικώς. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς μέσω e-mail (ηλεκτρονικού μηνύματος) τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν ευθυνόμαστε αν η ακύρωση/τροποποίηση που ζητάτε δεν είναι δυνατή λόγω έλλειψης χρόνου.

Σε περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί, υπάρχει χρέωση 12,30 ευρώ ανά κράτηση και πρέπει να ειδοποιηθούμε γραπτώς (με e-mail) τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Η πληρωμή των 12,30 ευρώ πρέπει να γίνει τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης και, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό για τεχνικούς λόγους, πρέπει η εταιρεία μας να ειδοποιηθεί εγκαίρως ώστε να σας προτείνουμε μια εναλλακτική λύση. Η εταιρεία μας δεν θεωρείται υπεύθυνη αν δεν γίνει η αλλαγή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω μη έγκαιρης πληρωμής του ποσού των 12,30 ευρώ ή αν δεν μας ενημερώσετε εγκαίρως για την πληρωμή μέσω email. Μπορείτε να τροποποιήσετε εισιτήρια μιας ακτοπλοϊκής εταιρείας με εισιτήρια διαφορετικής ημερομηνίας της ίδιας ακτοπλοϊκής εταιρείας και μόνο αν υπάρχει διαθεσιμότητα για το επιθυμητό δρομολόγιο. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τα εισιτήρια σε κεντρικό γραφείο της ακτοπλοϊκής εταιρείας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση. Για να μπορέσουμε να ακυρώσουμε ή να τροποποιήσουμε τα αρχικά εισιτήρια, πρέπει να τα έχουμε στα χέρια μας. Η εταιρεία μας επίσης δεν ευθύνεται αν δεν λάβετε εγκαίρως τα αλλαγμένα εισιτήρια για οποιονδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση ακυρωμένου δρομολογίου, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καμία άλλη αποζημίωση εκτός από την αξία του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου. Η αξία αυτή μπορεί να επιστραφεί μόνο όταν πάρουμε στα χέρια μας τα μη-χρησιμοποιημένα εισιτήρια. Σε περίπτωση που τα εισιτήρια είναι προπληρωμένα και δεν έχουν εκτυπωθεί, ο πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει την εταιρία μας μέσω e-mail ώστε να ακυρωθούν. Η ακύρωση των εισιτηρίων δεν γίνεται αυτόματα.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης ζητήσει ακύρωση εισιτηρίων και τα εισιτήρια έχουν σταλεί με κούριερ, τότε το κόστος αποστολής κούριερ δεν επιστρέφεται. Επίσης, αν είτε ο πελάτης ακυρώσει τα εισιτήριά του ή η εταιρεία ακυρώσει το δρομολόγιο, τότε ο επιβάτης πρέπει να μας στείλει πίσω τα εκτυπωμένα εισιτήρια. Αυτό γίνεται επειδή αν δεν έχουμε τα εκτυπωμένα εισιτήρια στα χέρια μας, η ακτοπλοϊκή εταιρεία δεν αποζημιώνει την αξία των εισιτηρίων. Τα έξοδα αποστολής των εισιτηρίων προς το γραφείο μας επιβαρύνουν τον επιβάτη.

Αν ένα εισιτήριο ακυρωθεί, είτε κατόπιν απόφασης του πελάτη ή λόγω προβλήματος στην εκτέλεση του δρομολογίου, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την επιστροφή μικρότερου ή μεγαλύτερου ποσού από την αρχική αξία του εισιτηρίου λόγω αλλαγής στην νομισματική ισοτιμία.

Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε εισιτήρια που έχουν ήδη εκτυπωθεί, η επιστροφή της αξία τους θα γίνει σύμφωνα με την ακυρωτική πολιτική της ακτοπλοϊκής εταιρείας.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του φακέλου με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την εταιρεία κούριερ (ταχυμεταφορών), η αποζημίωση είναι περίπου 70 ευρώ και όχι το συνολικό ποσό της αξίας των εισιτηρίων. Ο όρος αυτός είναι σύμφωνος με τους όρους και τις προϋποθέσεις όλων των εταιρειών κούριερ παγκοσμίως και δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη αποζημίωση από την εταιρεία μας.

Η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείται για την πληρωμή πρέπει να ανήκει σε έναν από τους επιβάτες. Σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα ανήκει σε τρίτο πρόσωπο, θα σας ζητήσουμε αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του κατόχου της κάρτας και γραπτή επιβεβαίωση πως αποδέχεται τη χρέωση.

Η εταιρεία μας δικαιούται να ζητήσει από τους χρήστες κάθε προσωπικό στοιχείο και πληροφορία (π.χ. αντίγραφο ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης του κατόχου της κάρτας, αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας, κτλ), όταν κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εμποδίσουμε κακόβουλες συναλλαγές και να διασφαλίσουμε πως ο χρήστης των υπηρεσιών μας είναι και ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε. Αυτά τα προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους ασφαλείας και ακολούθως διαγράφονται. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ τα στοιχεία σας για κακόβουλους σκοπούς ούτε θα τα αποκαλύψουμε σε κανένα τρίτο πρόσωπο.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια κράτηση αν ο επιβάτης δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία στο χρονικό διάστημα που του ζητήθηκε.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα μικρό αντίτιμο από 0.50 έως 1 ευρώ ανά εισιτήριο μπορεί να ζητηθεί από τον τοπικό πράκτορα κάθε εταιρείας κατά την παραλαβή των εισιτηρίων.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

(Κείμενο εγκεκριμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας)

Το εισιτήριο είναι ονομαστικό, προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται. Ισχύει μόνο για την κατηγορία και το δρομολόγιο για το οποίο εκδόθηκε.

Το εισιτήριο δεν περιλαμβάνει διατροφή.

Οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται στο σημείο αναχώρησης μια (1) ώρα πρίν από τον απόπλου του πλοίου. Εάν ο επιβάτης δεν βρίσκεται εγκαίρως στο σημείο αναχώρησης, τότε δεν δικαιούται επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου του. Σε περίπτωση ακύρωσης, ο επιβάτης δικαιούται 50% επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου του, εάν η κράτηση ακυρωθεί πριν από τον απόπλου.

Τα νήπια έως τεσσάρων (4) ετών ταξιδεύουν δωρεάν αλλά δεν δικαιούνται κρεβάτι, ενώ τα παιδιά από τεσσάρων (4) έως δέκα (10) ετών πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο και δικαιούνται κρεβάτι.

Ο κάτοχος πλήρους εισιτηρίου δικαιούται να μεταφέρει δωρεάν αποσκευές έως 40 κιλά.

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, αυτό δεν αντικαθίσταται ούτε επιστρέφεται το αντίτιμό του.

Η ναυτιλιακή εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για καμία ζημιά ή απώλεια αποσκευών του επιβάτη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνος μόνο ο επιβάτης.

Κοσμήματα, χρήματα και τιμαλφή μπορούν να παραδίδονται το λογιστήριο του πλοίου για φύλαξη.

Η ναυτιλιακή εταιρεία είναι υπεύθυνη για κάθε καθυστέρηση στον απόπλου, τη εκτροπή ή μη τήρηση του προβλεπόμενου δρομολογίου, λόγω κακών καιρικών συνθηκών ή εντολών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή των Λιμενικών Αρχών ή λόγω ανωτέρας βίας.

Απαγορεύεται στους επιβάτες να κουβαλούν εκρηκτικά, εύφλεκτα και γενικά επικίνδυνα υλικά.

Οι επιβάτες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των λιμενικών και υγειονομικών κανονισμών.

Οι επιβάτες πρέπει να υπακούν στις εντολές του καπετάνιου και του πληρώματος, όσον αφορά την διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας εν πλω.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνουν τα παράπονά τους στον καπετάνιο του πλοίου ή τον ύπαρχο, ενώ μετά το τέλος του ταξιδιού στην ακτοπλοϊκή εταιρεία ή τις λιμενικές αρχές.

Εάν για κάποιο λόγο, το ταξίδι ακυρωθεί με ευθύνη της ναυτιλιακής εταιρείας, επιστρέφεται η αξία του εισιτηρίου χωρίς άλλη υποχρέωση από την εταιρεία προς τον πελάτη.

Η ναυτιλιακή εταιρεία έχει το δικαίωμα, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, να αντικαταστήσει το πλοίο για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο με κάποιο άλλο πλοίο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

(Κείμενο εγκεκριμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας)

Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν το όχημά τους στο πλοίο.

Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο λιμάνι μία (1) ώρα προ του απόπλου του πλοίου.

Ο οδηγός δεν δικαιούται επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου εάν δεν βρίσκεται στην ώρα του για αναχώρηση.

Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης μεταφοράς οχήματος, το αντίτιμο δεν επιστρέφεται.

Οι επιβάτες πρέπει να βγουν από το όχημα πριν από την αναχώρηση.

Οι επιβάτες πρέπει να έχουν μαζί τους αντικείμενα που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μετά τον απόπλου, απαγορεύεται η είσοδος στο όχημα.

Απαγορεύεται η μεταφορά εκρηκτικών, εύφλεκτων ή γενικά επικίνδυνων υλών.

Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τους κανονισμούς των λιμενικών αρχών του λιμανιού, από το οποίο αποπλέει το όχημα.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την πολιτική κάθε εταιρείας ξεχωριστά, μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Folegandros Travel Call us now